Arka plan görüntüsü

Setur, tüm dünyada bulundukları ülkelerdeki dil eğitimi standartlarını belirleyen kurumlar ve sadece resmi akreditasyona sahip okullar ile çalışmaktadır.

 

Setur Eğitim Hizmetleri Bölümü, Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği (UED), IALC (International Association of Language Centres) ve English UK üyesidir.

 

ENGLİSH UK VE BRİTİSH COUNCİL

Dil eğitimi almak isteyen 600.000 den fazla öğrenci her yıl İngiltere’ yi tercih etmektedir. English UK, dil okulları için ulusal bir akredite birimidir ve 450 den fazla üyesi bulunmaktadır. SETUR Eğitim bölümü English UK üyesidir. Tüm üye okulları İngiliz akredite sistemi altındadır ve British Council ile işbirliği içindedir. British Council tarafından akredite olan okulları inkinden öğrenebilirsiniz. Tıklayınız.

 

QUALİTY ENGLİSH

Quality English (QE), bir zincir değildir, yönetimi kendine aittir ve bağımsız olarak akreditasyon verir. Üye okulları kalitesi ve tanınırlıklarına göre dikkatle seçilir. QE İngilizce Okulları, İngiltere, İrlanda, Malta, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Amerika ve Güney Afrika’ dan olup, ülkelerinde bir mesleki birliğe ya da kuruluşa üye okullardandır. Üyelerini her 3 yılda bir ziyaret eder ve raporlarını akademik standartlarına göre değerlendirerek verir. Okullarını üyeliğe seçerken öğrencilerden ve eğitim acentelerinden gelen bilgilere göre de değerlendirir. Üye okullarla çalışan acenteler de QE üyesi olabilirler, SETUR Eğitim Bölümü bir Quality English üyesidir.

 

IALC

IALC (The International Association of Language Centres) 1983 yılında Avrupa ve Kuzey Amerika’ daki 8 dil okulu tarafından, bağımsız dil okullarını bir araya getirmek ve global bir bağlantı sağlamak amacı ile kurulmuştur. Modern dillerin konuşulduğu ülkelerdeki eğitimler aracılığı ile Kültürel ve profesyonel değişikliklerin tanıtımını yapabilmek, yabancı dillerin öğretilmesindeki değişiklikleri ve deneyimleri sunabilmek ve bağımsız dil okullarının yüksek standartta kalitelerini sağlamak amaçları arasındadır. IALC üye okullarını akredite eder ve düzenli olarak denetler, eğitim acenteleri ile okullar arasındaki problemleri çözerler. Müfettişler üye olmaya aday okullarını öğretim, akademik yönetim, konaklama, genel yönetim, kayıt ofisi, finans ve pazarlama prosedürlerini denetleyerek kabul ederler. IALC yüksek standart ve IALC mesleki ahlak kurallarına uygun olan, profesyonel turizm acenteleri ve eğitim acentelerini de üye kabul ederler. SETUR Eğitim Bölümü IALC üyesidir.

 

LANGUAGES CANADA COUNCİL 

Her yıl Kanada’ya 150,000’den fazla uluslararası öğrenci eğitim almaya gitmektedir. Kanada dil okulları, Languages Canada tarafından tanınmaktadır. Amacı Kanada Dil eğitimi sektörüne ses getirebilmek, İngilizce ve Fransızca eğitimlerinin kalitesini sağlamaktır. Tüm üye okullarının, uluslararası bir tanınırlığa sahiptir. Okulları; Öğrenci servisleri, Eğitim Kadrosu, Ders Programı, Pazarlama ve Tanıtım, Yönetim ve Öğrenci başvuruları gibi 6 alanda denetlerler.

 

INDUSTRY CANADA

Industry Canada, Kanada Hükümetinin bir bölümü olarak 1993 yılında kurulmuştur. Bölgesel Ekonomik gelişmeler, Araştırma ve Geliştirmede yatırım ve yenilikler sorumlulukları arasındadır. Türkiye’deki Government of Canada , Ankara’dadır ve Vize ve Göçmenlik Ofisinin akreditasyon alanı, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkmenistan’ı kapsamaktadır. Kanada’ya ziyaretçi öğrenci veya öğrenci olarak gitmek isteyenler için işlem süreleri, kişisel değerlendirme rehberi ve başvuru formları gibi çesitli bilgileri sayfasından alabilirler. Tıklayınız.

 

NAFSA

NAFSA (National Association of Foreign Student Advisers), 1948 yılında Amerikan üniversite ve kolejlerini temsil etmek ve danışmanlık vermek için kurulmuştur. 2.dünya savaşından sonra Amerika’ ya eğitim için 25.000 den fazla öğrenci gelmiştir. Şu anda NAFSA’nin yaklaşık 10,000 üyesi bulunmaktadır. Üyeleri uluslararası eğitim danışmanları, enstitüler ve organizasyonlardan oluşmaktadır. NAFSA bu kuruluşlara eğitim, profesyonel gelişim ve network çalışmaları ile destek verir.

 

INSTITUTE CERVANTES

İspanyolca, Çince, İngilizce ve Hintçe’ den sonra dünyada 4 üncü dildir ve 500 milyona yakın insanın ise ana dilidir. Her yıl İspanyol dil okullarına 120,000 den fazla öğrenci katılmaktadır. 1991 yılında İspanyol Devleti tarafından İspanya’nın ve İspanyolca konuşan diğer ülkelerin dillerini ve kültürlerini öğretmek ve tanıtmak amacıyla kurulmuş olan Institute Cervantes , Miguel de Cervantes’in doğum yeri olan Madrid’de (Alcala de Henares) bulunmaktadır. Cervantes Enstitüsü, her yıl 450,000 den fazla katılımcısı olan İspanyolca Yeterlilik Diploması (DELE) sınavlarının düzenlenmesi ve enstitü bünyesindeki kurslara katılan kişilere resmi sertifikaların ve diplomaların verilmesi, İspanyolca öğretmenleri için formasyon kurslarının düzenlenmesi gibi etkinliklerle İspanyol dil Okullarına destek verir.

 

ASILS

İtalya’daki Dil Okulları, İtalyan Milli Eğitim bakanlığı tarafından tanınmış ve ASILS(Associazione delle Scuole di Italiano come Lingua Seconda) üyesi olan okullardan seçilmiştir. ASILS üyesi okullar, öğrencilere profesyonel seviyede eğitim vermeyi garanti eder.

 

MEI

MEI (Marketing English in Ireland), İrlanda’ da İngilizce Dil Okulları Birliğidir, 1960’larda kurulmuş olan birlik bugün 53 okuldan oluşmaktadır. Amaçları, her yıl 200.000 den fazla öğrencinin katıldığı İrlanda Okullarının yüksek seviyede hizmet vermelerini sağlamaktır. Tüm MEI Üye okulları aynı zamanda İrlanda Eğitim Departmanı tarafından da tanınır ve ACELS (Accreditation and Coordination of English Language Services) müfettişleri tarafından denetlenir.

 

SOUFFLE

Fransa’daki dil okullarının SOUFFLE flƏ Qualité gibi birimlerce tanınır olmasına dikkat edilir.

 

FELTOM

FELTOM (Federation of English Language Teaching Organisations Malta), Malta ve Gozo’ daki 17 dil okulundan oluşan milli bir kuruluştur. Yabancı Dil Endüstrisinde kaliteli bir standart oluşturmak amacı ile 1989 yılında 10 üye okulla kurulmuştur.

 

CAMPUS AUSTRIA

Campus Austria, 16 en iyi Almanca eğitimi veren okullardan oluşan birlik, Federal Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı ve Avusturya Milli Turist Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.